Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób gromadzenia, wykorzystywania oraz ochrony danych osobowych, jak również wykorzystywania Plików cookies do funkcjonowania Serwisu.
Niniejszy Serwis zwany stroną internetową działa pod adresem https://www.restauracjaeuropa.com. Korzystanie z tego Serwisu jest oczywiście dobrowolne.
Użytkownikiem jest osoba korzystająca z Serwisu.

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tego Serwisu jest Restauracja Europa z siedzibą w Rybniku, przy ul. Żołędziowej 100.

Jako Administrator jesteśmy świadomi zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych w sieci Internet.

Jako Administrator danych osobowych dokładamy wszelkich starań w celu ochrony prywatności użytkowników Serwisu.
Jako Administrator gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych.

Zapoznaj się dokładnie z poniższymi informacjami, aby być świadomym i bezpiecznym użytkownikiem tego Serwisu.

Prawa autorskie

Niniejsza strona oraz treści na niej zawarte są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego.
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Zakres gromadzenia danych

Kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy, formularz rezerwacji lub telefon dobrowolnie przekazujesz swoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer telefonu lub adres email. Dane takie jak adres email czy numer telefonu wykorzystuję na potrzeby kontaktu z Tobą oraz odpowiedzi na Twoje pytania.
Zbierane przez Administratora dane osobowe użytkowników wykorzystywane są do kontaktu z nim oraz do ew. dystrybucji newslettera tylko i wyłącznie za jego zgodą. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Jako Administrator zbieramy i analizujemy informacje zawarte w logach systemowych, a także ilość odsłon Serwisu, liczba wizyt.
Jako Administrator danych osobowych informujemy, że nie przekazuje podmiotom trzecim żadnych pozyskanych za zgodą użytkownika danych w celach marketingowych.
Dane te są przechowywane wyłącznie na nasz użytek i do celów kontaktowych/informacyjnych.
Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez Administratora Serwisu (strony) w celu prawidłowego prowadzenia Serwisu.

Prawo wglądu i poprawy danych

Pamiętaj, MASZ prawo wglądu i poprawy swoich danych osobowych przekazanych nam przez siebie za pomocą niniejszego Serwisu.
Jeśli zaistnieje taka potrzeba skontaktuj się proszę z nami biuro@restauracjaeuropa.com, a niezwłocznie zaktualizuje dane.

Prawo do bycia zapomnianym

Pamiętaj, MASZ prawo do usunięcia Twoich danych osobowych.
Jeśli zaistnieje taka potrzeba skontaktuj się proszę z nami biuro@restauracjaeuropa.com, a niezwłocznie usunę dane.

Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności poprzez opublikowanie nowszej wersji Polityki na tej stronie.

Polityka plików cookies

Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkownika. Serwis wykorzystuje pliki cookies do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu (strony).

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

Jako Administrator danych informujemy, że powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze hostingowym.

Data aktualizacji: 18.10.2018 r.